CCP OUT-OF-THE-BOX: Ganito na Kami Noon, Paano na Ngayon?

CCP OUT-OF-THE-BOX: Ganito na Kami Noon, Paano na Ngayon?