CCP Kanto Kultura Baraptasan 2024

CCP Kanto Kultura Baraptasan 2024

Ang CCP Kanto Kultura Baraptasan 2024 ay pambansang patimpalak tungkol sa isang bago at hybrid na anyo ng pampanitikang pagtatanghal. Ito ay pinagsanib na balagtasan at rap. Ang proyektong ito ay ideya ng CCP at bahagi ng programang CCP Kanto Kultura.

Inorganisa ng Cultural Center of the Philippines, ang contest na ito ay bukas sa lahat ng Filipino na ang edad ay 18 pataas. Ang bawat grupo ay binubuo ng tatlo: dalawang magbabalagtas at isang lakandiwa o referee. Ang wikang gagamitin sa baraptasan ngayong taon ay alinman dito: Filipino, Ilokano, Hiligaynon at Cebuano.

Other Events