TANGHALANG PILIPINO’S “ANG PAG-UUSIG” A Filipino Translation of Arthur Miller’s ‘The Crucible’

TANGHALANG PILIPINO’S “ANG PAG-UUSIG”
A Filipino Translation of Arthur Miller’s ‘The Crucible’